Sprzątanie hal i magazynów

Jedną ze stałych uciążliwych dolegliwości w magazynie jest brud i kurz: Nawet jeśli pracujesz tylko w magazynie jako manager lub kierownik ds. logistyki, nadal będziesz otoczony z szorstkim uczuciem brudu pod kołnierzem pod koniec dnia pracy i śmieci magazynowych pod butami roboczymi. Utrzymanie czystości w magazynie to niekończąca się praca sprzątająca, która może zająć dużo czasu Twoim pracownikom, bez wpływu na poziom pyłu w Twoim zakładzie produkcyjnym – hali magazynowej.

Ograniczenie zapylenia w magazynie to coś więcej niż tylko porządek. Pył magazynowy składa się z cząstek pochodzących z różnych źródeł: sadzy ze spalin z wózków widłowych, materii biologicznej, takiej jak zarodniki pleśni i pyłków zewnętrznych, pyłu drzewnego z palet, szczątków szkodników magazynowych i wielu innych rodzajów cząstek stałych, którymi nie chcą pracownicy i klienci być narażeni. Aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom i klientom, mamy wskazówki, jak zmniejszyć ilość pyłu w magazynie i utrzymać go w stanie idealnej czystości.

Zmniejsz ilość kurzu w magazynie

Utrzymując miejsce pracy w czystości - redukcja pyłu w magazynie zaczyna się od podstawowego kroku: utrzymania magazynu w bezwzględnej czystości. Wiele magazynów pozostaje zakurzonych z powodu przypadkowego i nieregularnych czynności sprzątania. Planowanie obowiązkowego sprzątania miejsca pracy na koniec zmiany pomoże zmniejszyć zapylenie w magazynie, jeśli upewnisz się, że:

1. Pracownicy są szkoleni, jak sprzątać swoje miejsca pracy.

Magazyny i maszyny magazynowe są pełne trudno dostępnych miejsc. Te ukryte miejsca zbierają kurz, który pozostaje niezauważony, dopóki nie zostanie ponownie uniesiony w przestrzeń powietrzną, gdy maszyny i personel wrócą do pracy następnego dnia. Upewnienie się, że pracownicy wiedzą, gdzie znajdują się te obszary, oznacza, że ​​mogą zamiatać lub odkurzać nagromadzony pył podczas codziennego sprzątania i zmniejszyć poziom brudu i cząstek stałych w magazynie.

2. Pracownicy są odpowiedzialni za swoje miejsca pracy.

Gdy Twoi pracownicy zostaną przeszkoleni w zakresie utrzymywania czystości w miejscu pracy, należy upewnić się, że rzeczywiście włożyli wysiłek, aby utrzymać stanowiska w czystości. Pracownicy powinni dokładnie rozumieć, za jakie powierzchnie są odpowiedzialni i wiedzieć, że dbanie o porządek w ich miejscach pracy jest jednym z ich podstawowych obowiązków.

3. Przełożeni są odpowiedzialni za swoich pracowników.

Wdrażanie nowych procedur czyszczenia nie będzie miało większego znaczenia, jeśli się ich nie przestrzega. Upewnij się, że Twoi pracownicy sprzątają swoje miejsca pracy, wdrażając okresowe kontrole przez bezpośrednich przełożonych. Regularne kontrole, które obejmują miejsca trudno niedostępne , zwiększą prawdopodobieństwo, że pracownicy prawidłowo sprzątają kurz i brud.

Jeśli sprzątanie magazynu nie było sprzątane przez długi czas, możesz chcieć przerwać prace w celu całkowitego i dokładnego doczyszczenia.

Często kurz w Twoim magazynie nie jest oznaką, że sprzątanie magazynu jest nieskuteczne, ale że sprzątanie odbywa się rzadko lub według niejednoznacznych standardów. Wdrożenie jasnych standardów i podjęcie działań w celu zapewnienia, że ​​pracownicy konsekwentnie sprzątają, może znacznie zmniejszyć ilość pyłu w magazynie. Jeśli sprzątanie magazynu było rzadkie przez dłuższy okres czasu, możesz chcieć przerwać prace w celu całkowitego i dokładnego doczyszczania.

Jednak w niektórych przypadkach po prostu bardziej czujne sprzątanie nie wystarczy. Jeśli Twój proces produkcyjny wytwarza nadmierne ilości kurzu.

Nawet niewielka ilość pyłu może uszkodzić przedmiot produkcji lub jeśli sam pył stanowi ekstremalne zagrożenie, możesz rozważyć zastosowanie specjalistycznego sprzętu przeciwpyłowego.

Magazynowy sprzęt do sprzątania pyłu

Istnieją systemy, które aktywnie tłumią pył atmosferyczny lub usuwają go z powietrza w magazynie, ale mogą być kosztowne w zakupie i montażu, obsłudze i utrzymaniu. Zwykle są używane tylko w magazynach w określonych branżach, gdzie ryzyko zapylenia uzasadnia poniesiony wydatek zakupu. Dobrym przykładem są ziarna zbożowe. Pył zbożowy jest wybuchowy, a eksplozje pyłu zbożowego są typem eksplozji paliwowo-powietrznych, co w niektórych bombach. Zapobieganie takim eksplozjom usprawiedliwia koszt wyposażenia do tłumienia pyłu odpowiednich rozwiązań. Z drugiej strony w przemyśle elektronicznym niewielkie ilości pyłu mogą zniszczyć produkcję - drogi sprzęt, dlatego konieczne jest nie tylko zredukowanie, ale całkowite usunięcie pyłu.

Magazynowe systemy przeciwpyłowe dzielą się na trzy szerokie kategorie:

Systemy zamgławiania: Systemy zamgławiania rozpylają stałą, lekką mgiełkę wody do atmosfery magazynu. Te małe kropelki wody zderzają się z pyłem w powietrzu i powodują jego opadanie na ziemię. Jest to preferowana metoda zapobiegania wybuchom nap. pyłu zbożowego. Systemy wentylacyjne: systemy wentylacji przeciwpyłowej wykorzystują wentylatory wyciągowe do przemieszczania powietrza przez filtry, które wychwytują pył, zanim powietrze zostanie następnie wpompowane z powrotem do magazynu. Partycjonowanie: system nieprzepuszczalnych ścianek działowych może zapobiegać przemieszczaniu się kurzu z jednej części magazynu do drugiej. Dzięki temu kurz z zewnątrz lub z procesów produkcyjnych nie przedostanie się do wrażliwych części innych pomieszczeń magazynu.

Systemy filtrujące zwykle działają w sposób ciągły, a filtry i inne części systemu muszą być regularnie kontrolowane.

Systemy zamgławiania są na ogół ograniczone do magazynów ziarna luzem, w których pył wyrzucany z powietrza jest częścią produktu. W innych rodzajach magazynów opadanie unoszącego się w powietrzu pyłu na powierzchnie poniżej nie jest szczególnie pomocne, a podniesienie wilgotności atmosferycznej może powodować inne problemy w procesie produkcji. Systemy wentylacji z filtrem pyłu są zwykle wbudowane w czyste pomieszczenia, ale nie są szeroko stosowane w większości magazynów. Wykorzystują skomplikowaną konstrukcję - budowę, aby utrzymać ciśnienie powietrza i zapewnić prawidłowy przepływ powietrza przez system nawiewno - wywiewny. Systemy filtrujące zwykle działają w sposób ciągły, a filtry i inne części systemu muszą być regularnie  - na bieżąco sprawdzane. To sprawia, że ​​są one zbyt kosztowne w użyciu dla większości hal i magazynów.

Partycjonowanie jest powszechnie stosowanym, niedrogim sposobem oczyszczania wrażliwych powierzchni z zewnątrz lub wewnętrznych miejsc, gdzie odbywają się czynności powodujące powstawanie pyłu. Folia z tworzywa sztucznego zwisająca z ościeżnicy drzwi jest częstym widokiem w obiektach, które są częścią wytwarzania dostaw produktów nap. mleczarskich i żywnościowych. Jednak podział musi być połączony z wysiłkiem, aby w pierwszej kolejności zapobiec dostawaniu się źródeł kurzu i innych zabrudzeń do magazynu.

Zmniejszenie jednego wspólnego źródła pyłu w Twoim magazynie

Pył dostaje się do magazynów na wiele sposobów i w wielu formach, ale niezawodnym źródłem pyłu w prawie każdym magazynie jest wszechobecna platforma transportowa drewna, po której przemieszczają się produkty. Palety drewniane niszczą się z biegiem czasu, a tarcie spowodowane przez duże obciążenia lub potężne maszyny może powodować strzępienie lub odrywanie się włókien drewna, pozostawiając kurz i inne zanieczyszczenia w magazynie. Jeśli poważnie myślisz o zmniejszeniu ilości kurzu, brudu i kurzu w magazynie, musisz postarać się, aby drewniane palety nie znajdowały się w miejscach gdzie zależy Ci na dokładnej czystości pomieszczeń magazynowych, hal i innych powierzchni produkcyjnych – logistycznych w Krakowie.

Plastikowe palety nie pękają ani nie strzępią się, gdy napotykają duże obciążenia min. tarcie spowodowane przez maszyny magazynowe.

Zamiast palet z drewna można użyć wytrzymałych palet z tworzywa sztucznego, aby zmniejszyć ilość pyłu w magazynie. Plastikowe palety nie pękają ani nie strzępią się, gdy napotykają duże obciążenia i tarcie spowodowane przez maszyny magazynowe. Ich jednoczęściowa jednolita konstrukcja oznacza również, że są mniej podatne na pękanie i tworzenie fragmentów kurzu lub brudu, które mogą później przekształcić się w bardzo uciążliwy pył. Przejście na higieniczne plastikowe palety to prosty i skuteczny sposób na zmniejszenie ilości kurzu w hali - magazynie.

GRUPA VIP Cleaning and Security Services jako firma sprzątająca z Krakowa specjalizuje się w sprzątaniu biur, hal, firm, magazynów, budynków i osiedli, usługi sprzątania po remoncie, profesjonalnie realizując powierzone usługi sprzątające w Krakowie i okolicznych miejscowościach (serwis sprzątający świadczymy również na terenie całej Polski)