Obsługa prawna nieruchomości  GRUPA VIP

 

 • Pomoc faktyczna i prawna przy tworzeniu Wspólnot Mieszkaniowych.
 • Prowadzenie negocjacji, przygotowanie i napisanie treści umów zawieranych z wszystkimi podmiotami gospodarczymi obsługującymi daną nieruchomość.
 • Prowadzenie negocjacji, przygotowywanie, napisanie aneksów do zawartych umów, w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej. Rozwiązywanie zawartych umów, w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej
 • Opracowywanie i przygotowanie uchwał, regulaminu i statutu.
 • Podejmowanie działań prawnych i rozwiązywanie problemów prawnych poprzez współpracę z Kancelarią Prawną. Pisanie pozwów i pism procesowych na koszt Wspólnoty.
 • Windykowanie należności w trybie upominawczym, za pośrednictwem Kancelarii.

 

 

GRUPA VIP specjalizuje się w pomocy prawnej oraz kompleksowej obsłudze przy wszystkich etapach transakcji związanych z nabywaniem, zbywaniem, obciążaniem, korzystaniem z nieruchomości, polegającej przede wszystkim na:

 • dokonywaniu dla Naszych Klientów analiz prawnych dotyczących nieruchomości;
 • określaniu stopnia ryzyka związanego z nabyciem nieruchomości;
 • przygotowywaniu umów, które w sposób maksymalny mają zabezpieczyć interesy naszego Klienta;
 • porządkowaniu stanu prawnego nieruchomości, tak aby zbycie, nabycie obciążenie nieruchomości mogło nastąpić w sposób maksymalnie wykluczający ryzyko.

Zajmujemy się szerokim zakresem spraw dotyczących nieruchomości, poczynając od przeprowadzenia na rzecz klienta analizy stanu prawnego nieruchomości (due diligence), przez prawne wsparcie przy negocjowaniu i zawieraniu umów z zakresu obrotu nieruchomościami (m.in. umowy sprzedaży, umowy dzierżawy, umowy najmu, umowy ustanowienia służebności), po wspomaganie przy zarządzaniu nieruchomościami.

Dla zapewnienia kompleksowości naszych usług współpracujemy z notariuszami, projektantami, rzeczoznawcami majątkowymi, pośrednikami obrotu nieruchomościami i zarządcami nieruchomościami.

 

 

GRUPA VIP zajmuje się kompleksową obsługą prawną. 

Naszymi klientami są zarówno przedsiębiorcy indywidualni, jak i spółki kapitałowe oraz fundacje i stowarzyszenia.
W zakres obsługi prawnej wchodzi w szczególności: 

 • udzielanie opinii, porad prawnych, analiza umów,
 • zastępstwo procesowe przed sądami wszystkich instancji oraz organami administracji publicznej i samorządowej,
 • sporządzanie pozwów, pism procesowych, umów, regulaminów,
 • pomoc przy rejestracji działalności (zarówno dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jak również dla spółek kapitałowych, stowarzyszeń i fundacji),
 • pomoc oraz profesjonalne zastępstwo w trakcie kontroli skarbowej i postępowania podatkowego,
 • szybka i skuteczna windykacja należności,
 • obsługa wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, zarządców nieruchomości,
 • obsługa prawna nieruchomości (sprawdzanie stanu prawnego, sprawy dotyczące zasiedzenia nieruchomości, współwłasności, odszkodowań, wywłaszczenia nieruchomości).

 

Pomagamy i reprezentujemy Klientów we wszystkich fazach projektów inwestycyjnych.

Zapraszamy do współpracy

uslugi sprzatania uslugi portierskie recepcyjne ochrona remonty i wykonczenia obiektow

 

 

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x