Zarządzanie i administrowanie  GRUPA VIP

GRUPA VIP jest dynamicznie rozwijającą się firmą z Krakowa, oferującą kompleksowe usługi w zakresie zarządzania i administrowania powierzonymi nieruchomościami na terenie  Krakowa, małopolski jak również  całej Polski. Specjalizujemy się w obsłudze nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych, zarówno tych znajdujących się w okresie rękojmi, jak i starszych. Nasza działalność oparta jest na optymalizacji kosztów utrzymania obiektu oraz pełnym zadowoleniu Właścicieli.

Do Państwa dyspozycji jest zespół fachowców z wieloletnim doświadczeniem z wymaganymi uprawnieniami w różnych branżach. Pomoc prawna, techniczna, finansowo księgowa, informatyczna, oferowany pakiet usług oraz profesjonalny nadzór nad zewnętrznymi wykonawcami usług zapewniają Właścicielom bezpieczeństwo i wygodę w korzystaniu z nieruchomości.

Znajomość zagadnień z zakresu realizacji prac budowlanych, w tym również dla budynków wpisanych do rejestru zabytków (procedury, wnioski o decyzje na prowadzenie prac budowlanych i wnioski o dotacje) pozwala na prawidłowe ich zaplanowanie i terminowe wykonanie.

Posiadane przez nas ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej gwarantuje Państwu pełne bezpieczeństwo w nawiązanej z nami współpracy

Nasze usługi;

 • Reprezentowanie Wspólnoty na zewnątrz, a w szczególności przed organami administracji państwowej i samorządowej
 • Reprezentowanie Wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami
 • Reprezentowanie Wspólnoty pomiędzy Nią a inwestorem budynku
 • Prowadzenie i aktualizacja ewidencji lokali i ich użytkowników
 • Weryfikacja stanu prawnego i faktycznego lokali i nieruchomości wspólnej.
 • Zapewnienie  bieżącej, nieprzerwanej obsługi eksploatacyjnej nieruchomości wspólnej poprzez wyszukiwanie usługodawców, negocjowanie warunków, zawieranie umów i kontrolę ich wykonania.
 • Zapewnienie dostawy usług komunalnych takich jak: woda, ciepło, energia elektryczna, gaz, odprowadzenie ścieków oraz wywóz nieczystości stałych.
 • Zlecenie wykonywania obowiązkowych, przewidzianych prawem budowlany przeglądów stanu technicznego budynku, wentylacji, instalacji elektrycznej i odgromowej
 • Ubezpieczenie budynku
 • Zwoływanie oraz organizowanie zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej.
 • Zbieranie głosów pod uchwałami podejmowanymi w trybie indywidualnym
 • Zapewnienie konserwacji wszystkich urządzeń mechanicznych znajdujących się w budynku

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i skorzystania z naszych usług pozostając do Państwa pełnej dyspozycji

GRUPA VIP

uslugi sprzatania uslugi portierskie recepcyjne ochrona remonty i wykonczenia obiektow

 

 

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x